Prev | 1 | 2 | 3 | Next>>
BusNumber Source Destination Via Stops Service Type
A1M Krishnapuram Colony Nilayur Periyar, Palanganatham, Thiruparankundram LSS
B1M Krishnapuram Colony Nilayur Periyar, Palanganatham, Thiruparankundram LSS
1B Periyar T & T Nagar Simmakkal, Goripalayam
1E Ellis Nagar T & T Nagar Periyar, Simmakkal, Goripalayam, Narimedu
1G Balaji Nagar (TPK) T & T Nagar Periyar, Simmakkal, Goripalayam, Narimedu
1P T & T Nagar Virattipathu Goripalayam, Periyar, Arasaradi, Kochadai DLX
2A Periyar Pudhur Simmakkal, Goripalayam LSS
2AD Periyar DRO Colony Simmakkal DLX
2AE Pudhur
2C Periyar Pudhur Simmakkal, Goripalayam, DRO Colony
2E Ellis Nagar Pudhur Periyar, Simmakkal, Goripalayam LSS
2G Mattuthavani Periyar Simmakkal, Goripalayam, Pudhur DLX / LSS
2GM Mattuthavani Pudhur Surveyor Colony
2GS Periyar Surveyor Colony Pudhur
2K Periyar Suriya Nagar Simmakkal, Goripalayam LSS
3 Palanganatham Mattuthavani Simmakkal, Periyar, GH, Anna Nilayam, KK Nagar, Dt Court, Flower Market DLX
3A Periyar Mattuthavani Railway Station, Simmakkal, GH, Anna Nilayam, Law College, Flower Market DLX
3AB Periyar Anna BS Railway Station, Simmakkal, GH
3AC Court Anupanadi Low Cost Colony, Anna BS, Theppakulam
3C Periyar Mattuthavani / Valar Nagar Railway Station, Simmakkal, GH, Anna Nilayam, Low Cost Colony
Prev | 1 | 2 | 3 | Next>>
hyderabad bus routes